Vốn thực hiện đề án một triệu căn nhà ở xã hội sẽ giảm khoảng 280.000 tỉ đồng

Thông tin được Bộ Xây dựng đưa ra trong báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ với đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trong giai đoạn 2021-2030, vừa gửi tới Thủ tướng.

Nhiều thành viên Chính phủ đề nghị cân nhắc mục tiêu, số lượng căn nhà ở xã hội
Trước đó, số lượng nhà ở xã hội được Bộ Xây dựng đưa ra trong dự thảo đề án xây dựng ít nhất một triệu căn hộ lên tới 1.416.700 căn hộ. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 sẽ hoàn thành xây dựng khoảng 571.200 căn hộ, giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng 845.500 căn hộ. Nguồn vốn thực hiện dự án ban đầu cũng lên tới 1.130.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, khi cho ý kiến về dự thảo đề án xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhiều thành viên Chính phủ đã bày tỏ băn khoăn và đề nghị cân nhắc mục tiêu, số lượng căn nhà ở xã hội, làm rõ nguồn lực thực hiện đề án.

Bộ Xây dựng cho biết đến nay đã nhận được 18 ý kiến góp ý của các thành viên Chính phủ đối với nội dung đề án, trong đó có 11 ý kiến đồng ý, 3 ý kiến đề nghị bổ sung nội dung, 3 ý kiến khác và 1 ý kiến không đồng ý với nội dung đề án.

Giải trình băn khoăn của các thành viên Chính phủ về mục tiêu số lượng căn hộ sẽ được xây dựng trong đề án, Bộ Xây dựng cho hay mục tiêu số lượng căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong đề án được bộ tổng hợp theo số liệu báo cáo của các địa phương, trên cơ sở chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được thông qua hoặc đăng ký số lượng.

Leave a Reply